Innredningsarbeid

M/S Ketlin - Ombygging av styrhus og innredninger om bord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyssbåten Havøyjenta - Oppgradert innredning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/S Svebåen - Innredningsarbeider i messe