Samarbeidspartnere

 ASA Maritim AS - Leverandør av skipstegninger, stabilitetsberegninger, målebrev etc.Byggmester Gudm. Haugstvedt AS - Innredningsarbeid og leverandør av materiell til innredning